Varför dammsuga ute i hagen?

Äntligen ett enkelt sätt att hålla rent i hagen, och på gården!

Nu är det slut på att släpa runt på tunga skottkärror i hagar, paddockar och på stallplanen. Slut på mockandet med grepar som fastnar i vegetationen och går sönder. Slut på de leriga spår och söndertrasade hagar traktorn och skopan eller bladet efterlämnar.


 

Nu finns ett enkelt sätt att hålla rent även utomhus till hästarna. Dammsug!

Fördelar med att använda betesdammsugare

1. Maskproblemen och resistensdilemmat minskar

Genom att regelbundet dammsuga bort träck ur hagen minskar du risken för dina hästar att smittas av mask. Idag håller hästarnas parasiter på att bli resistenta mot de avmaskningsmedel som finns p.g.a. överdriven, och ibland onödig användning.

Masken smittar genom att en smittad hästs avföring innehåller maskägg. När hästen bajsar hamnar dessa maskägg i betet. På några dagar mognar de till infektionsdugliga larver som lever i gräset och som hästarna får i sig när de betar. Larverna utvecklas i hästen till nya, fullvuxna maskar som producerar nya ägg och cirkeln är sluten..

Genom att dammsuga hagen regelbundet slipper du infekterade beten. Parasittrycket minskar. Behovet av avmaskning reduceras. Resistensproblemen avtar.

2. Utökad nytta av betesarealen

Hästarna undviker i mån av möjlighet att äta i områden där de uträttar sina behov mera frekvent. Detta gör att stora delar av betesarealen ratas ända fram till höstkanten när allt annat är nedbetat. Dammsuger du rent på betet med jämna intervaller kan hästarna beta över hela arealen. Betet räcker längre och blir inte så hårt nedbetat.

Under vissa tider av året, så som vår och försommar eller blötare perioder, är växtligheten och grässvålen i hagen extra känsliga. En betesdammsugare håller rent utan att skada växtligheten och utan att skapa leriga trista spår.

3. Bonusar

Dammsuger du bort träcken får du ett renare underlag i hagarna. Mindre bakterier och därmed skapas en hälsosammare miljö för hästarnas hovar. Risken för rötangrepp på dina hästars hovar minskar.

Mindre flugor! Fluginvasioner utvecklas i rasande fart runtomkring hästarnas högar. En varm sommardag kan man se stora svärmar av flugor surra ovan där hästarna bajsat.

Med en Paddock Cleaner på gården kommer du att upptäcka att det är enkelt att tömma regnvattenbehållare och vattenkar. Att kratta och kärra bort löv på höstkanten blir ett minne blott. Du blir enkelt kvitt gräsklipp, fallfrukt, kottar, barr.. ja det är bara fantasin som sätter gränserna!

This entry was posted in Blog and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Varför dammsuga ute i hagen?

  1. Rent i Hagen says:

    Goda nyheter!
    Vidilab och kollamasken.nu har inlett en studie för att ta reda på vilken effekt mekanisk parasitbekämpning, d.v.s. att dammsuga i hagarna, får på parasittrycket hos hästarna. Det gillas!

    I England har liknande studier utförts som visar på upp till 95% minskat parasittryck vid regelbunden användning av Paddock Cleaner betesdammsugare jämfört med om man låter bli att mocka hagarna. DET är goda nyheter med tanke på de alarmerande rapporterna om resistensutvecklingen bland hästarnas parasiter!